Chemical Database

Allflo Chemical Compatibility Guide

Our chemical tool is intended for guidance only. Please verify material compatibility with process fluids prior to use. By using this tool, you agree to our terms and conditions. All temperature limitations are in degrees Fahrenheit.

Ratings:

  • A: Most Compatible;
  • B: Minor Effect;
  • C: Severe Effect;
  • D: Not Compatible;
  • X: Unknown

The accuracy of these ratings cannot be guaranteed.

ELASTOMERS

CHEMICALSNITRILE/BUNA-NGEOLAST©EPDMHYTRELPTFEVITON©SANTOPRENE©
ACETAMIDEAAADAAA
ACETYLENE (ETHYNE)ABAAAAD
ADIPIC ACIDACADAAB
ALLYLAXADABA
ALUM-NH3-CR-KAAAXADA
ALUMINUM BROMIDEAAXXAXX
ALUMINUM CHLORIDE (100%)AAABAAA
ALUMINUM CHLORIDE (20%)AAABAAA
ALUMINUM FLUORIDEABBXAAA
ALUMINUM HYDROXIDEAAADAAA
ALUMINUM NITRATEAAAXAAA
ALUMINUM PHOSPHATEAAAXAAA
ALUMINUM POTASSIUM SULFATE (ALUM)AAADAAA
ALUMINUM SULFATEAAABAAA
ALUMSAAA/72XAAA/72
AMMONIA NITRATEACAB/72ADA
AMMONIA, GAS, COLDABADADA
AMMONIUM BIFLUORIDEAXAXAAA
AMMONIUM DICHROMATEAAAXAXA
AMMONIUM NITRATEAAAB/72AAA
AMMONIUM NITRITEAAAXAAA
AMMONIUM OXALATEADAXAXA
AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASICAAABAAA
AMMONIUM PHOSPHATE, MONOBASICAAAB/72AAA
AMMONIUM PHOSPHATE, TRIBASICAAAXAAA
AMMONIUM SULFATEAAABAAA
AMMONIUM SULFIDEAAXXAAX
AMMONIUM THIOSULFATEAAAXAAA
ANIMAL FATSABABAAB
ANTIFREEZEAAAA/70AAA
ANTIMONYABXXAAA
ANTIMONY, PLATING SOLUTIONSAXXXAAA
ARSENICABXXAAA
ARSENIC ACIDAAADAAA
ARSENIC TRICHLORIDE (ARSENOUS CHLORIDE) (BUTTER OF ARSENIC)ACDDAAB
ARSENIC, PLATING SOLUTIONSAXXXAAA
ASTM REF #1 OIL (HIGH ANILINE)AADXAAA
ASTM REF #2 OIL (MEDIUM ANILINE)AADXAAA
ASTM REF #3 OIL (LOW ANILINE)AADXAAA
ASTM REFERENCE FUEL AAADXAAX
ASTM REFERENCE FUEL BAADXAAX
ASTM REFERENCE FUEL CABDXAAX
AVIATION GASOLINEAADXAAX
BARBEQUE SAUCE (WATERS,OILS, SPICES)AAXXAXX
BARIUM CARBONATEAAAXAAA
BARIUM CHLORIDEAAAB/72AAA
BARIUM HYDROXIDEAAABAAA
BARIUM NITRATEAAAXAAA
BARIUM SULFATEAAADAAA
BARIUM SULFIDEAAAXAAA
BEERAXAA/72AAA
BEET SUGAR LIQUIDSAXAXA/72AX
BEET SUGAR LIQUORSAXAXAAA
BONE OILAAXXAAC
BORDEAUX MIXTUREABABAAA
BORIC ACIDAAAA/70AAA
BRASSABAXAAA
BRASS, PLATING SOLUTIONSAXXXAAA
BREWERY SLOPAXADAAA
BRINEAAABAAA
BRONZEABAXAAA
BRONZE, PLATING SOLUTIONSAXXXXAA
BUNKER OIL (FUEL) #5,#6 & C HYDROCARBONSAADXAAB
BUTANEAADAAAD
BUTTERAAABAAB
BUTTERMILKAAAXAAA
BUTYLACBBAAA
BUTYL ALCOHOLAABBAAA
BUTYL ETHERAXDXACC
BUTYLENE (BUTENE)ACCBAAC
CADMIUMABAXAAA
CADMIUM, PLATING SOLUTIONSAXXXAAA
CALCIUM BISULFATEAXAXAAX
CALCIUM BISULFIDEAADBAAD
CALCIUM BISULFITEAADB/72AAX
CALCIUM CARBONATE (CHALK)AAAXAAA
CALCIUM CHLORIDEAAAAAAA
CALCIUM HYDROXIDE (SLAKED LIME)AAABAAA
CALCIUM OXIDEAAAAABA
CALCIUM SILICATEAAXXAAX
CALCIUM SULFATEAAAXAAA
CALCIUM SULFIDEAAAXAAA
CALGONAAADAAA
CANE JUICEABAXAAA
CANE SUGAR LIQUORSAAABAAA
CAPRYL (OCTANOL)AXDXABX
CARBON DIOXIDEABACABA
CARBON DIOXIDE, WETAABXABA
CARBON MONOXIDEAACAAAA
CARBONATED WATERAAAXAAA
CARBONIC ACIDABACAAA
CASEIN (A PHOSPHOPROTEIN)AAAXAAX
CASTOR OILABBCAAB
CHOCOLATE SYRUPAXAXAAA
CIDERABADA/722AA
CITRIC ACIDAAAB/70AAA/70
CITRIC OILSABBB/72AAC
COBALT CHLORIDE (2N)AACXAAA
COCONUT OILABBXAAB
COFFEEAAAXAAA
COPPERABAXAXA
COPPER CHLORIDEAAAAAAA
COPPER CYANIDEAAAAAAA
COPPER NITRATE HEXAHYDRATEAAAAAAA
COPPER SULFATEAAAA/72AAA
COPPER SULFATE (5%)AAAAAAA
COPPER, PLATING SOLUTIONSAXXXAAX
CORN OILADDAAAD
COTTON SEED OILABA/70A/70AAB
CREAMAXXXAAA
CREOSOTE, WOOD-TARAADXAAX
CYCLOHEXANEABDAAAC
DENATURED ALCOHOLAAAXABB
DETERGENTSABABAAB
DEVELOPING FLUIDSAXBDAAA
DIESEL FUELABDBAAD
DIESEL FUEL (20, 30, 40, 50) OILABDBAAD
DIETHYLENE GLYCOLAAAAAAA
DIMETHYL ETHERAAXXAAX
DIPENTENE (LIMONENE)ACDXAAC
DIPROPYLENE GLYCOLAAXXAAX
EPSOM SALTS (MAGNESIUM SULFATE)AAAXAAA
ETHANEACDXAAC
ETHYLACAAAAA
ETHYL ALCOHOL (ETHANOL)AXAAAAA
ETHYL CHLORIDEACA/140CAAD
ETHYL SILICATEABABAAB
ETHYLENEABDDAAC
ETHYLENE GLYCOLAAAA/70AAA
FERRIC NITRATEAAADAAA
FERRIC SULFATEABAAAAA
FISH OILAADBAAB
FLUOROBORIC ACIDABADAAA
FLUOROLUBEAXADABD
FLUOSILICIC ACIDAABBAA/140A
FREON 11ACDAACB
FREON 113ADDAABD
FREON 114ABDAAAD
FREON 114B2AXDAABD
FREON 12, WETACBAABD
FREON 13ADACAAD
FREON 13 B1ADAAAAD
FREON 142BAXAAADD
FREON 15AXAAABD
FREON 152AAXAAADD
FREON 218AXAAAAD
FREON 32ADAAADD
FREON BFAXDAAAD
FREON C316AXAAAAD
FREON C318AXAAAAD
FREON MFAXDAADD
FREON T-P35AXAAAAD
FREON TAAXAAACD
FREON TCAXBAAAD
FREON TFAXDAABD
FRUIT JUICEAXXXAAA
FUEL (1, 2, 3, 5A, 5B, 6) OILABDBAAC
FUEL OILABDBAAC
FUMARIC ACIDAXBBAAA
GASOLINE, LEADEDACDAAAC
GELATIN (GELATINE)AAABAAA
GINGER OILAAAXAAC
GLUCOSEAAABAAA
GLUE P.V.A.ADAAAAA
GLYCERIN (GLYCERINE) (GLYCEROL)AAAAAAA
GLYCOLIC ACIDAAAXAAX
GLYCOLSAXAXAAA
GOLDABAXAAA
GOLD MONOCYANIDEAXXXDAA
GOLD, PLATING SOLUTIONSAXXXAAX
GRAPE JUICEAAAXAAA
GREASEAADAAAD
HEPTANALAAXXXAX
HEPTANEABDBAAC
HEXANEABDAAAC
HEXYL ALCOHOL (HEXANOL)AAXXABB
HONEYAXAXAAA
HYDRAULIC OILS, PETROLEUMAADAAAD
HYDROGEN GASAABAAAA
HYDROGEN SULFIDE, DRYAXAAADA
HYDROXYACETIC ACID (70%)AAAXAAA
INDIUMABXXAAA
INKAAAAAAA
IRONABXXAAA
IRON, PLATING SOLUTIONSAXXXAAX
ISOOCTANE (TRIMETHYLPENTANE)ACA/70A/158AAC
ISOPROPYLACAAAAB
ISOTANEAXXXXAD
JET FUEL (JP1, JP2, JP6)AADXAAD
JET FUEL (JP3, JP4, JP5)ACDXAAC
KEROSENEAADAAAC
KETCHUP (CATSUP)AAAXAAA
LACTIC ACIDABADAAA
LARDAXBBAAB
LATEX - WATER BASEAAAXAAA
LEAD NITRATEAXAXAAX
LEAD, PLATING SOLUTIONSAXXXAAX
LEMON OILAXCXAAC
LIGROINABDXAAB
LIMEAAAAAAA
LIME BLEACHABAXAAA
LIME SULFURAXAXAAB
LINSEED OILAACBAAB
LIQUEFIED PETROLEUM GASADDBAAC
LUBRICANTSAADAAAB
LUBRICANTS, PETROLEUMAADAAAD
LUBRICATING OILS, PETROLEUMABDAAAD
MAGNESIUM CARBONATEAABXAAA
MAGNESIUM CHLORIDEAAABAAA
MAGNESIUM HYDROXIDE (MILK OF MAGNESIA)ABABAAA
MAGNESIUM NITRATEAAAXAAA
MAGNESIUM OXIDEAAAXAAA
MAGNESIUM SULFATEABABAAA
MALIC ACID (APPLE ACID)ABDXAAA
MAPLE SUGAR LIQUORS (SUCROSE)AAAXAAA
MASHAAAXXAA
MAYONNAISEACDXAAA
MERCURIC CHLORIDEAAA/72BAAA
MERCURIC CHLORIDE (DILUTE)AAABAAA
MERCURIC CYANIDEAAADAAA
MERCURYAAAAAAA
METHANEABDBAAC
METHANOL (METHYL ALCOHOL)AAAAADA
METHYLAAAAACA
METHYL ALCOHOLAAABADA
METHYL AMYL ACETATEAAXXADX
MILKAAABAAA
MINERAL OILAADAAAD
MINERAL SPIRITSAADXAAD
MOLASSESAAABAAA
MONOMETHYLETHERAAADAAC
MONOVINYL ACETYLENEAXAXAAC
MOTOR OIL, PETROLEUM BASEAADBAAD
N-HEXENE-1AXDXAAC
N-PROPYL NITRATE (NPN)AABXADB
NAPHTHAABDAAAC
NATURAL GASAADBAAC
NEATSFOOT OILAABDAAB
NICKELABAXAAA
NICKEL CHLORIDEAAADAAA
NICKEL NITRATEAXAXAAA
NICKEL SULFATEAAADAAA
NICKEL, PLATING SOLUTIONSAXXXAAX
NITER CAKEABACAAA
NITROGEN, GASAAABAAA
NITROUS OXIDEAXAXAAX
OCTADECANEAXDXAAB
OLEIC ACIDADCAAAB
OLIVE OILADBXAAB
ORANGE OILAAXXAAC
PALM OILAADXAAB
PALMITIC ACIDAABAAAB
PARAFFINABDXAAA
PEANUT OILAAC/70XAAB
PENTANEAXDXAAA
PETROLATUMAADXAAX
PETROLEUM, 32-250°F (CRUDE OIL)AADXAAB
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERABBDAAA
POLYVINYL ACETATE EMULSIONAXAXADA
POTASH (POTASSIUM CARBONATE)AAADAAA
POTASSIUM BICARBONATEAAAXAAA
POTASSIUM BROMIDEAAAXAAA
POTASSIUM CARBONATEAAADAAA
POTASSIUM CHLORATEAAAXAAA
POTASSIUM CHLORIDEAAADAAA
POTASSIUM CHROMATEAAAXAAA
POTASSIUM CUPRO CYANIDEAXBXAAA
POTASSIUM CYANIDE SOLUTIONSAAABAAA
POTASSIUM DICHROMATEAAABAAA
POTASSIUM IODIDEAXAXAAX
POTASSIUM NITRATEAAABAAA
POTASSIUM SULFATEAAA/72BAAA
POTASSIUM SULFIDEAXABAAX
PRODUCER GASAXDXAAX
PROPANE, LIQUIFIED (LPG)ABDBAAD
PROPYLAAADAAA
PROPYL ALCOHOLAAAXAAA
PROPYLENE GLYCOLAAAXAAA
PYRANOLAXDXAAX
RED OILAXDXAAB
ROSIN OILAADXAAA
ROSINSAADXAAA
RUMAAAXAAA
RUST INHIBITORSAAXXXAB
SAL AMMONIACAXAAAAA
SALICYLIC ACIDAXAXAAA
SEA WATERAAAAAAA
SESAME SEED OILAAXXAAB
SEWAGEAAAAAAA
SHELLAC, BLEACHEDAAADAAB
SHELLAC, ORANGEAAADAAB
SILICATE ESTERSAADCAAB
SILICONEAAAAAAB
SILICONE GREASESAAAAAAB
SILICONE OILAAABAAC
SILVERABAXAAA
SILVER CYANIDEAXAXAAX
SILVER, PLATING SOLUTIONSAXXXAAX
SOAP SOLUTIONSAAAAAAA
SODIUM ALUMINATEAAAXAAA
SODIUM BICARBONATEAAABAAA
SODIUM BISULFATEABAAAAA
SODIUM BISULFITEAAABAAA
SODIUM BORATEAAABAAA
SODIUM CARBONATE (SODA ASH)AAABAAA
SODIUM CHLORATEABAXAAA
SODIUM CHLORIDEAAAAAAA
SODIUM CHROMATEAAXXAAA
SODIUM CYANIDEAAABAAA
SODIUM DICHROMATEAXAXAAA
SODIUM FERROCYANIDEAAAXAAA
SODIUM FLUORIDEAXAXAAA
SODIUM HYDROXIDE (20%)ABAAACA
SODIUM METAPHOSPHATEAXAXAAA
SODIUM METASILICATEAAAXAAA
SODIUM NITRATEACABAAA
SODIUM PHOSPHATEABACAAA
SODIUM POLYPHOSPHATEAAAXAAA
SODIUM SILICATEAAABAAA
SODIUM SULFATEAAABAAA
SODIUM SULFIDEAAABAAA
SODIUM SULFITEAXABAAA
SODIUM TETRABORATEABABAAA
SORGHUMAAXXXAA
SOY SAUCEAAXXXAA
SOYBEAN OILAADBAAC
SPERM OILAADXAAB
STANNIC CHLORIDE (TIN CHLORIDE)AAABAAA
STANNIC FLUOBORATEAXXXXAA
STANNOUS CHLORIDEAXBBAAB
STARCHAAABAAA
STODDARD SOLVENTABDCAAD
SUCROSE SOLUTIONAAABAAA
SUGAR, LIQUIDSAAABAAA
SYRUPAAAXXAA
TALL OIL (LIQUID ROSIN) (TALLOL)AADXAAD
TALLOWABAAAAB
TANNIC ACIDAAAAAAA
TANNING LIQUORSAXBXAAX
TANNING OILAAXXAAB
TARTARIC ACIDABCBAAA
TIN SALTSAABXAAB
TIN, PLATING SOLUTIONSAXXXAAX
TOMATO JUICEAAAXAAA
TRANSFORMER OILABDXAAD
TRANSMISSION FLUID, TYPE AAADBAAC
TRICHLOROPROPANEADXXAAD
TRIETHYLAMINEADAXAAD
TRIMETHYLENE GLYCOLAAAXAAA
TRISODIUM PHOSPHATEAXAAAAA
TUNG OIL (WOOD OIL)ADDBAAB
TURPENTINEABDBAAD
URINEAXAXAAA
VANILLA EXTRACT (VANILLIN)AAXXADX
VEGETABLE JUICEAAAXAXA
VEGETABLE OILABBXAAA
WATER, ACID, MINEAXAXAAA
WATER, DEIONIZEDAAAXAAA
WATER, DISTILLEDAAAXAAA
WATER, DISTILLED, LAB GRADE 7AXAXAAA
WATER, FRESHAXAAABA
WATER, SALTABAAAAA
WHEYAAXXAAA
WHISKEY & WINESAAAXAAA
WHITE LIQUOR (PULP MILL)AXAXAAA
WINESAXABAAA
ZINCABAXAAA
ZINC CARBONATEAAXXAAX
ZINC CHLORIDEAXAAAAA
ZINC HYDROSULFITEAAXXAAX
ZINC SULFATEAXACAAA
(MONO, DI, TRIBASIC)ABABAAA
COPPER NITRATEA/140BAAAAA
FERRIC CHLORIDEA/150AA/176B/140AA/176A
BUNKER OILA/70BDDAAB
COD LIVER OILA/70AAXAAC
AMMONIUM SULFITEA/72A/72XB/72A/72DX
LITHIUM CHLORIDEA/72A/72A/72XAA/72A
MANGANESE SULFATEA/72A/72A/72XAA/72A/72
ACROLEIN (ACRYLALDEHYDE)BBXXAAX
ALLYL CHLORIDE (3-CHLOROPROPENE)BDDDABX
ALUMINUM ACETATE (BUROW'S SOLUTION)BDAXADA
AMMONIA 10%BAAXADA
AMMONIA, ANHYDROUSBBADADA
AMMONIA, LIQUIDSBCAXADA
AMMONIUM ACETATEBBAXAAX
AMMONIUM CARBONATEBDAXAAA
AMMONIUM CHLORIDEBBAA/70AAA
AMMONIUM FLUORIDEBXAXAAB
AMMONIUM HYDROXIDEBDABABA
AMYLBBAAAAA
AMYL ALCOHOLBBAAAAA
AMYL BORATEBXDXAAB
AMYL CHLORONAPHTHALENEBCDXAAC
ANTIMONY TRICHLORIDEBXBDAAA
ASKARELBCDDAAD
ASPHALTBBDBAAB
ASTM REF #4 OIL (HIGH ANILINE)BBDXAAB
BLACK SULFATE LIQUORBBAXAAA
BLOODBXADACB
BORAX (SODIUM BORATE)BBAAAAA
BUTYL AMINEBBDDADA
BUTYL STEARATEBBDXA/70AC
CALCIUM ACETATE HYDRATEBBAXADX
CALCIUM NITRATEBABXAAA
CARBITOLBCBXAAB
CELLULOSE ACETATEBBXXADX
CHLORINATED GLUEBBBXAAC
COPPER ACETATEBXADADA
COPPER FLUOBORATE (FLUOROBORATE)BBXAAAA
COPPER FLUORIDEBXXAAAA
CRUDE OILBXDBAAC
CYCLOHEXANOLBCCXAAD
DECANEBBDXAAB
DEXTROSEBBAXAAX
DIETHANOLAMINE (DEA)BBXXAXX
DIETHYLENE TRIAMINEBBXXAXX
DIISOBUTYLENEBCDDAAC
ETHANOLAMINEBBBXADA
ETHYL CELLULOSE (ETHOCEL)BBBBADA
ETHYLENE (ETHENE)BBDXAAD
ETHYLENE DIAMINEBBAXADA
ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER (BUTYL CELLOSOLVE)BBBXADB
FATTY ACIDSBCDDAAB
FERRIC HYDROXIDEBXXXADX
FERROUS CHLORIDEBBAAAAA
FERROUS SULFATEBBAAAAA
FREON 112BBDAAAD
FREON 502BXADABD
FREON T-WD602BXBAAAD
FREON TMCBXBAAAD
GALLIC ACIDBDBDAAB
GREEN SULFATE LIQUORBBADAAA
HEXYLBBADABB
HYDRAZINE (DIAMINE)BDADADA
HYDROCHLORIC ACID (37%), COLDBCBDAAB
HYDROCYANIC ACIDBDADAAA
HYDROFLUOSILICIC ACID (100%)BBAXAAD
HYDROFLUOSILICIC ACID (20%)BDABAAB
HYDROGEN PEROXIDEBDCDAAA
IODINE, IN ALCOHOLBBBBAAA
ISODODECANEBBDXAAX
ISOPROPYL ALCOHOLBAAXA/72AB
ISOPROPYL ETHERBBDXADC
LAVENDER OILBBDXAAB
LEADBBAXAAA
LEAD ACETATEBBAXAAA
LEAD SULFAMATEBBAXAAA
LINOLEIC ACIDBBDXABB
MAGNESIUM BISULFATEBBXXAXX
MERCUROUS NITRATEBXAXAAX
METHYL BROMIDEBBDXAAD
METHYLAMINEBBAXADA
MONOETHANOLAMINEBDBDADA
MUSTARDBBABAAA
N-OCTANEBBDXAAB
NAPHTHENIC ACIDBBDDAAB
NAPHTHOIC ACIDBBDXAAD
NICKEL ACETATEBBAXADA
OCTYLBXBDABB
OCTYL ALCOHOLBBBXAAB
OLEUM SPIRITSBDDBAAD
OXALIC ACID, COLDBDADAAA
PHOSPHORIC ACID (20%)BXAXAAA
PINE OILBDDDAAC
PINENEBBDDAAC
POTASSIUM ACETATEBBAXADA
POTASSIUM HYDROXIDEBBAAABA
POTASSIUM PERMANGANATEBCADAAA
RADIATIONBXC/70XADA
RAPE SEED OILBAAXAAB
SILVER NITRATEBCADAAA
SODIUM ACETATEBXAXADA
SODIUM BENZOATEBXAXA/120A/72X
SODIUM HYDROXIDE (BAABACA
SODIUM HYPOCHLORITEBBBAAAB
SODIUM HYPOCHLORITE ( <20%)BCBAAA/72B
SODIUM PERBORATEBBABAAA
SODIUM PEROXIDEBBABAAB
SODIUM PHOSPHATE, TRIBASIC (TSP)BBAXAAA
SODIUM THIOSULFATE (HYPO) (ANTICHLOR)BBA/120XAAA
STEARIC ACIDBCBBAAA
SULFATE LIQUORSBXABAAA
SULFITE LIQUORSBBB/70XAAA
SULFURBBAXAAA
TERTIARY BUTYL ALCOHOLBDB/70XAAB
TETRAETHYL LEADBBDBAAC
TINBBAXAAA
TITANIUM TETRACHLORIDEBCDXAAD
TRIACETINBXAXADA
TURBINE OILBBDXAAD
UREABBXXAAX
WEED KILLERSBBXXAAB
CUPRIC ACIDB/12B/12A/72XAA/72A/72
POTASSIUM HYPOCHLORITEB/70XAXBDX
SULFUR HEXAFLUORIDEB/70CABACB
TAR, BITUMINOUSB/70BDBAAB
TERPINEOL (TERPILENOL)B/70DC/70XAAB
TETRABUTYL TITANATE (TITANIUM BUTOXIDE)B/70XAXAAB
VARNISHB/70XDXAAD
VINEGARB/70XACAAA
LIME, SODA (SLAKED LIME & SODA ASH)B/72B/72AXAAA
ISOBUTYLB/80CA/160BAA/75A
ISOBUTYL ALCOHOLB/80BA/160XAA/75A
ACETIC ACIDCCADABB
ACETIC ACID, GLACIALCDADACB
AMMONIA, GAS, HOTCXCXADA
ANILINE DYESCDADAAB
ANILINE HYDROCHLORIDECDBXABA
ANSUL ETHERCDCDADD
BARIUM CYANIDECDAXAAA
BUTYL ACETYL RICINOLEATECDA/70XAA/70B
BUTYL CELLOSOLVECDAXADA
CALCIUM HYPOCHLORITECCABAAA
CARBAMATECDBXAAA
CARBON TETRACHLORIDE (TETRACHLOROMETHANE)CDDDAAD
CLOVE OILCAXXAAC
COKE OVEN GASCDDXAAB
CYANIC ACIDCDAXADB
DIBUTYL AMINECDDXABC
DIETHYLAMINECCBXADC
DIISOOCTYL SEBACATE (DIOS)CXCXABD
DIMETHYL FORMAMIDE (DMF)CCBBADA
DRY CLEANING FLUIDSCDDXAAD
FORMALDEHYDE (FORMALIN)CCABAAA/70
MALEIC ACIDCDAXAAA
MELAMINECCAXAAB
METHYL ACETONECDAXADB
METHYL CELLOSOLVECDBXADB
OXYGEN, COLDCXBXAAA
PETROLEUM, >250°FCXDXABC
PHTHALIC ACIDCXAXAAX
PHTHALIC ANHYDRIDECXAXAAX
STEAM TO 200°FCXABDDA
SULFAMIC ACIDCXAXABA
TRIETHANOLAMINE (TEA)CCACADA
AROCHLOR 1248C/72DBC/72AAD
0-CHLOROPHENOLDDDXABX
1-CHLORO 1-NITRO ETHANEDDDDADC
1-CHLORONAPHTHALENEDDDDAAD
1-NITROPROPANEDDAXADA
ACETALDEHYDEDDABADB
ACETATE SOLVENTDDADADB
ACETIC ANHYDRIDEDDBCADA
ACETONEDDACADB
ACETONE CYANOHYDRINDDDXADB
ACETONITRILE (METHYL CYANIDE)DXAXADA/70
ACETOPHENONE (PHENYL METHYL KETONE)DDBXADB
ACETYL ACETONE (2,4-PENTANEDIONE)DDADADB
ACETYL CHLORIDEDDDDABB/70
ACETYLENE TETRABROMIDE (TETRA BROMOETHANE)DDXXAAX
ACRYLONITRILEDDDDACD
ALKAZENEDDXDAAD
AMINESDDCDADA
AMMONIUM PERSULFATEDDBXAAA
AMYL ACETATEDDACADD
AMYL CHLORIDEDDDXAAD
AMYL CHLORIDEDDDDAAC
AMYL NAPHTHALENEDDDDAAC
ANILINEDDBCAAA
ANILINE OILDDBDACC
ANTIMONY PENTACHLORIDEDDXXAXX
AQUA REGIA (80% HCI, 20% HNO3)DDB/140DAA/70D
AROMATIC HYDROCARBONSDDDC/70AAC
ASPHALT SEALERDDXXADX
BENZALDEHYDEDDABADD
BENZENEDDDBABC
BENZENESULFONIC ACIDDDDBABA
BENZOIC ACIDDDBDAAA
BENZOLDDDBABC
BENZYLDDCCAAD
BENZYL ACETATEDDXXADX
BENZYL ALCOHOLDDBXAAA
BENZYL BENZOATEDXBDAAC
BENZYL CHLORIDE (CHLOROTOLUENE)DDDDAAC
BENZYL DICHLORIDE (BENZAL CHLORIDE)DDXXAXX
BIPHENYL (DIPHENYL)DDDXAAX
BLAST FURNACE GASDXDBAAA
BLEACH SOLUTIONSDDACAAB
BRAKE FLUID, NON-PETROLEUM BASEDDAXAXA
BROMINEDDCDAAC
BROMINE TRIFLUORIDEDDDXADD
BROMINE TRIFLUORIDEDDDDADC
BROMINE WATERDDDXABB
BROMINE WATERDXDDABB
BROMINE, ANHYDROUSDXDDAAC
BROMOBENZENEDDDDABD
BROMOCHLOROMETHANEDDBXADX
BROMOTOLUENEDDXXABX
BRONZING LIQUIDDDBXADA
BUTADIENEDDDDABD
BUTYL ACETATEDDDCADB
BUTYL ACRYLATEDDDDADC
BUTYL BENZOATEDXAXAAC
BUTYL BUTYRATEDDXXADX
BUTYL CARBITOLDDAXACB
BUTYL CHLORIDEDXXXAAD
BUTYL OLEATEDXBXAAC
BUTYL PHTHALATEDXB/120XA/120C/72X
BUTYRALDEHYDE (BUTANAL)DDCDADC
BUTYRIC ACIDDDBB/72ADA
BUTYRIC ACID, AQUEOUSDDBBABA
BUTYRIC ANHYDRIDEDDXXAXX
BUTYRONITRILEDDAXAXX
CAPRYLIC ACID (OCTANOIC ACID)DDXXAXX
CARBON BISULFIDEDDDXAAD
CARBON DISULFIDEDDDCAAD
CELLOSOLVEDDBDADC
CELLOSOLVE ACETATEDDBDADA
CELLULUBEDDAXAAD
CHLORINATED LIME - 35% BLEACHDDAXAAA
CHLORINE DIOXIDEDDCDABD
CHLORINE TRIFLUORIDEDDDXADD
CHLORINE WATERDDDXAAD
CHLORINE, ANHYDROUS LIQUIDDDDDAAD
CHLORINE, DRYDDDDAA/70C
CHLORINE, WETDDADAAC
CHLOROACETIC ACIDDXBDADD
CHLOROACETONEDDDDABC
CHLOROBENZENE (MONO)DDDDAAC
CHLOROBROMOMETHANEDDBDAAD
CHLOROBUTADIENE (CHLOROPRENE)DDDDAAC
CHLORODODECANEDDDDAAD
CHLOROFORMDDDCAAC
CHLOROSULFONIC ACIDDDDDADD
CHLOROTHENE® (CHLORINATED SOLVENTS)DDXXADX
CHLOROTOLUENEDDDDAAC
CHROMEDDAXAAA
CHROME PLATING SOLUTIONSDXADAAA
CHROMIC ACID (5%)DDADAAA
CHROMIC ACID (50%)DDCDAAA
CLOROX® (BLEACH)DDAXAAB
CREOSOTE OILDDDDAAD
CRESOLSDDDDAAC
CRESYLIC ACIDDDDDAAB
CROTONALDEHYDEDDXXAAX
CUMEME (ISOPROPYLBENZENE)DDDXAAX
CYCLOHEXANONEDDCDADD
DECAHYDRONAPHTHALENE (DECALIN®)DDDXAAX
DECALIN (DEKLIN)DDDXAAC
DIACETONE ALCOHOLDDACADB
DIBENZYL ETHERDXCXACC
DIBENZYL SEBACATEDDBXABC
DIBUTYL ETHERDDCXACB
DIBUTYL PHTHALATEDDAAABB
DIBUTYL SEBACATE (DBS)DDBAABB
DICHLORO ISOPROPYL ETHERDDDXADD
DICHLORO-ISOPROPYL ETHERDDCDACD
DICHLOROBENZENEDXDXACX
DICHLOROBUTANEDDXXAAX
DICHLOROETHANEDDXXA/72DX
DICYCLOHEXYLAMINEDDDXADB
DIETHYL BENZENEDDDXAAC
DIETHYL CARBONATEDDXXAXX
DIETHYL ETHERDDDCADB
DIETHYL PHTHALATE (DEP)DDXXBDX
DIETHYL SEBACATEDDBAAAB
DIETHYLBENZENEDDDXAAD
DIETHYLENE ETHER (DIOXANE)DDAXADX
DIISOBUTYL KETONEDDBXADX
DIISODECYL ADIPATE (DIDA)DDXXADX
DIISODECYL PHTHALATE (DIDP)DDAXADX
DIISOOCTYL ADIPATE (DIOA)DDXXADX
DIISOOCTYL PHTHALATE (DIOP)DDBXACC
DIISOPROPYL BENZENEDDDDAAC
DIISOPROPYL KETONEDDAXADC
DIMETHYL ANILINEDDBXACB
DIMETHYL PHTHALATEDDBAAAA
DIMETHYL SULFATEDDXXADX
DIMETHYL SULFIDEDDXXAXX
DINITROTOLUENE (DNT)DDDXACB
DIOCTYL PHTHALATE (DOP)DDBXABD
DIOCTYL SEBACATEDDDXABD
DIOXANEDXDXADD
DIOXOLANEDXBXABC
DIPHENYLDDDXAAC
DIPHENYL OXIDEDDDXAAC
DOWTHERM OILDXDBAAD
EPICHLOROHYDRINDDCDADB
ETHERDDCXADC
ETHLYENE OXIDEDDDAADA
ETHLYENE TRICHLORIDE (TRICHLOROETHENE)DDDXAAD
ETHYL ACETATEDDBBADA
ETHYL ACETOACETATE (ACETOACETIC ESTER)DDADADB
ETHYL ACRYLATEDDBXADC
ETHYL BENZENEDDDXAAD
ETHYL BENZOATEDDDXAAC
ETHYL BROMIDE (BROMOETHANE)DDBXAXX
ETHYL BUTYRATEDDDXADX
ETHYL CELLOSOLVEDDBXADB
ETHYL CHLOROCARBONATEDXDDAAA
ETHYL CHLOROFORMATEDXDDAAC
ETHYL ETHERDDDXADD
ETHYL FORMATEDDBDAAB
ETHYL MERCAPTAN (ETHANETHIOL)DDDXABC
ETHYL OXALATEDDADABB
ETHYL PENTACHLOROBENZENEDDDXAAD
ETHYL PROPIONATEDDDXAXX
ETHYL SULFATEDDAXADB
ETHYLENE BROMIDEDXCXAAX
ETHYLENE CHLORIDEDDCCACD
ETHYLENE CHLOROHYDRINDDBDAAC
ETHYLENE DIBROMIDE (ETHYLENE BROMIDE)DDDXABX
ETHYLENE DICHLORIDEDDCCABC
ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATEDDBXADX
ETHYLENE OXIDEDDBAADA
ETHYLENE TRICHOLORIDEDXDXAAD
ETHYLIDENE CHLORIDEDXDXAXX
FLUORINATE CYCLIC ETHERSDXAXAAD
FLUORINEDDBXABD
FLUORINE, LIQUIDDDA/72DDCD
FLUOROBENZENEDDDXAAC
FORMIC ACIDDDBBABA
FREON 21DDDAADD
FREON 22DDADADD
FREON 31DDAAADD
FURAN (FURFURAN)DDDXADA
FURAN RESINDXCXADC
FURFURAL (ANT OIL)DDABADA
FURFURYL ALCOHOLDDBXADB
GASOLINE, UNLEADEDDDDXAAC
HALOWAX OILDDDXAAD
HEXANALDDBXADX
HYDRAULIC OILS, SYNTHETICDDDAAAD
HYDROBROMIC ACIDDDAXAAB
HYDROCHLORIC ACID (20%)DDADAAA
HYDROCHLORIC ACID (37%), HOTDDCDAAC
HYDROFLUORIC ACID (20%)DDBDAAD
HYDROFLUORIC ACID (50%)DDBDAAD
HYDROFLUORIC ACID (75%)DDDDADD
HYDROFLUORIC ACID (CONCENTRATED), COLDDDDDADD
HYDROFLUORIC ACID (CONCENTRATED), HOTDDXDABD
HYDROGEN FLUORIDEDXB/70DB/70AX
HYDROGEN PEROXIDE (10%)DDAXAAX
HYDROGEN PEROXIDE (50%)DDBXAAX
HYDROGEN SULFIDE, AQUEOUSDDBXADA
HYDROGEN SULFIDE, WETDDAAADA
HYDROQUINONEDDDXACA
HYPOCHLOROUS ACIDDDBXAAA
IODINE PENTAFLUORIDEDDDXADB
IODOFORMDXBXAAB
ISOAMYL ACETATEDDBXADX
ISOAMYL BUTYRATEDDXXADX
ISOBUTYL ACETATEDDDXADX
ISOBUTYL CHLORIDEDDXXABX
ISOBUTYRIC ACIDDDAXAXX
ISOPHORONEDDAXADB
ISOPROPYL ACETATEDDBCADB
ISOPROPYL AMINEDDXXADX
ISOPROPYL CHLORIDEDDDXAAC
KETONESDDADADC
LACQUER SOLVENTSDDDBADC
LACQUER THINNERSDDDXADD
LACQUERSDDDDADC
LINDOL (TRICRESYLPHOSPHATE)DDAXABA
LITHIUM HYDROXIDEDDXXAXX
LYEDDACABA
MALEIC ANHYDRIDEDDDDAAA
MESITYL OXIDEDDBXADC
METHYL ACETATEDDBCADB
METHYL ACRYLATEDDBXADD
METHYL BUTYL KETONEDDAXADC
METHYL BUTYRATEDDDXAXX
METHYL CHLORIDEDDDDABD
METHYL CYCLOPENTANEDDXXAAC
METHYL DICHLORIDEDDDXAAD
METHYL ESTERDDDXAAD
METHYL ETHYL KETONE (MEK)DDABADB
METHYL FORMATEDDBXADB
METHYL IODIDEDDAXAXA
METHYL ISOBUTYL KETONE (MIBK)DDB/72BADC
METHYL ISOPROPYL KETONEDDCXADC
METHYL METHACRYLATEDDDXADB
METHYL OLEATEDDBXAAC
METHYL SALICYLATE (BETULA OIL)DDBXABB
METHYLACRYLIC ACIDDXBXACA
METHYLENE BROMIDEDDXXABX
METHYLENE CHLORIDEDDCDABD
MONOCHLOROACETIC ACIDDXCDA/120CD
MONOCHLOROBENZENEDDDCAAD
MONOMETHYL ANILINEDDDDABB
MORPHOLINEDDDXA/72XX
MOTOR OIL, SYNTHETIC BASEDXXXAAX
N-BUTYL ACETATEDDDXADA
N-HEXALDEHYDEDDADADC
N-PROPYL ACETATEDDAXADA
NAPHTHALENE (TAR CAMPHOR)DDDBAAC
NEVILLE ACIDDDBDAAA
NITRIC ACID (20%)DDBDAAB
NITRIC ACID (5-10%)DDBBAAA
NITRIC ACID (50%)DDDDAAC
NITRIC ACID (CONCENTRATED)DDDDAAC
NITRIC ACID, RED FUMINGDXDDABD
NITROBENZENEDDCDAAB
NITROETHANEDDBXADA
NITROGEN TETROXIDEDDDBADD
NITROMETHANEDDBDADA
NITROUS ACIDDXBXAAX
O-DICHLOROBENZENEDDDDAAD
OCTACHLOROTOLUENEDDDXAAX
OLEUMDDDDABD
OXYGEN, 200°-400°FDXDXABD
OZONEDXACAAA
PAINT THINNER, DUCODDDXABC
PENTACHLOROETHANE (PENTALIN)DDXXAAX
PENTACHLOROPHENOL (PCP)DDDXAAX
PEPPERMINT OILDDXXAAC
PERCHLORIC ACIDDDBDAAD
PERCHLOROETHYLENE (TETRACHLORETHYLENE)DDDDABD
PHENOL (CARBOLIC ACID)DDBDAAA
PHENYL ETHYL ETHERDXDXACC
PHENYL HYDRAZINEDXDXAAB
PHENYL SULFONIC ACIDDDXXADX
PHENYLBENZENEDXDXAAC
PHORONEDXBXADB
PHOSPHORIC ACID (40%-100%)DXA/130DAAC
PHOSPHORIC ACID (50%)DXAXAAA
PHOSPHORIC ACID (TO 40%)DXBDAAC
PHOSPHORIC ACID CRUDEDXBXAAC
PHOSPHOROUS TRICHLORIDE (PHOSPHORUS TRICHLORIDE)DDAXAAB
PICKLING SOLUTIONDXC/70DAB/70A
PICRIC ACID (CARBOZOATIC ACID)DDCDAAB
PIPERIDINEDXDDADB
POTASSIUM FERRICYANIDEDDAXAAA
POTASSIUM FERROCYANIDEDDAXAAA
PROPYL ACETATEDDBXADB
PROPYL NITRATEDXBXADB
PROPYLENEDXDXAAB
PROPYLENE OXIDEDXBXADA
PYRIDINEDXBCADA
PYROGALLIC ACIDDXBXAAX
PYROLIGNEOUS ACIDDDBXADX
PYRROLEDXDXADC
SALAD DRESSINGDDDDXDA
SKYDROL 500DDAAADB
SKYDROL 7000DXADAB/70B
SKYDROL HYDRAULIC FLUID® (PHOSPHATE ESTER)DDAXADB
SODIUM HYDROSULFITEDDBXAAB
SODIUM HYDROXIDE (50% SOLUTION)DDABADA
SODIUM HYDROXIDE (80% SOLUTION)DDADADX
STEAM, 220°F-300°FDXACDDB
STYRENE (VINYL BENZENE)DDDDABC
SULFUR CHLORIDEDDDC/70AAD
SULFUR DIOXIDEDDADAAA
SULFUR TRIOXIDEDDCDAAD
SULFUR TRIOXIDE, DRYDDCDAAD
SULFURIC ACID ( <10%)DDAAAAA
SULFURIC ACID (10%-75%)DDCBAAA
SULFURIC ACID (20% OLEUM)DDBBAAA
SULFURIC ACID (98%-100%)DDCCAAB
SULFURIC ACID (DILUTE)DDAAAAA
SULFUROUS ACIDDDDDADX
SULFURYL CHLORIDEDXAXAAA
TERTIARY BUTYL CATECHOLDXB/70XAAB
TERTIARY BUTYL MERCAPTANDXDXAAB
TERTRAHYDRONAPHTHALENE (TETRALIN)DXDXAAD
TETRABROMOMETHANEDDDXAAD
TETRACHLOROETHANEDXDXAAD
TETRACHLOROETHYLENEDDDXAAD
TETRAHYDROFURAN (THF)DDDBADB
TETRALINDDDXAAC
TOLUENEDDDCABD
TOLUENE (TOLUOL)DDDBADD
TOLUENE DIISOCYANATEDXABACB
TOLUIDINEDDXXABX
TRIARYL PHOSPHATEDDAXAAX
TRIBUTOXY ETHYL PHOSPHATEDXAXABB
TRIBUTYL MERCAPTANDXDXAAB
TRIBUTYL PHOSPHATE (TBP)DDBCADB
TRICHLOROACETIC ACID (TCA)DDB/70DADB
TRICHLOROBENZENESDDXXABX
TRICHLOROETHANEDDDDAAD
TRICHLOROETHYLENEDDDDACD
TRICRESYLPHOSPHATEDDACAAB
TRIETHYLALUMINUMDXXDAB/70B
TRIETHYLBORANEDXXXAAB
TRINITROTOLUENEDXDXAB/70A
TRIOCTYL PHOSPHATEDXAXABB
UNLEADED GASOLINEDDDXAAC
VALERIC ACIDDDAXAXA
VINYL ACETATEDXBXAAB
VINYL CHLORIDE (CHLORETHYLENE)DDDXAAD
XYLENEDXDBAAD
ZINC ACETATE, AQUEOUSDADXADA
ACETYL SALICYLIC ACID (ASPIRIN)XXBXAXX
AMMONIUM CASEINATEXXXXAXA
ANISE OILXXXXAXC
ANISOLE (METHYLPHENYL ETHER)XXXXADX
BAY OILXXXXXAC
CHLORIC ACIDXXXXAXX
CHROMIUM ALUMXXXXXXX
CINNAMON OILXXXXAAC
DYESXXXXXAB
FLUOROCARBON OILSXXAXAXD
LEAD CHLORIDEXXXXAXX
PHOSPHORUSXXXXA/72XX
POTASSIUM OXALATEXXXXA/72XX
PYDRAULSXXXXXXX
RESORCINALXXB/72XA/72A/72B
RUBBER LATEX EMULSIONSXAXXAAX
SILVER BROMIDEXXXXA/70XA
SILVER CHLORIDEXXXXA/70XX
SODIUM BROMIDEXXAXAAA
SODIUM HYPOSULFATEXXXXAXX
THIONYL CHLORIDEXXXXXXX
URIC ACIDXXXXAXX
WHITE WATER (PAPER MILL)XXXXAAA

PUMP HOUSINGS

CHEMICALSNYLONPOLYETHYLENEPOLYPROPYLENEPVDFALUMINIUMSTAINLESS STEEL (316)
0-CHLOROPHENOLDXXABB
1-CHLORO 1-NITRO ETHANEXXDXDX
1-CHLORONAPHTHALENEXXDADB
1-NITROPROPANEXXXXAA
ACETALDEHYDEACCDBA
ACETAMIDEAA/70A/70A/75AA
ACETATE SOLVENTAB/72BA/70AA
ACETIC ACIDDA/120BCBB
ACETIC ACID, GLACIALBXBABA
ACETIC ANHYDRIDEA/72DCDBA
ACETONEAADDAA
ACETONE CYANOHYDRINXXXXAB
ACETONITRILE (METHYL CYANIDE)XXBBAA
ACETOPHENONE (PHENYL METHYL KETONE)AXB/70A/70BA
ACETYL ACETONE (2,4-PENTANEDIONE)XXXXDB
ACETYL CHLORIDEBDDA/120DB
ACETYL SALICYLIC ACID (ASPIRIN)XXXXAB
ACETYLENE (ETHYNE)ADDAAA
ACETYLENE TETRABROMIDE (TETRA BROMOETHANE)XXXXDA
ACROLEIN (ACRYLALDEHYDE)XXXXAB
ACRYLONITRILEA/72ABA/70AA
ADIPIC ACIDXAAABB
ALKAZENEXXXXXX
ALLYLXXAABA
ALLYL CHLORIDE (3-CHLOROPROPENE)XXAADB
ALUM-NH3-CR-KXXXAXX
ALUMINUM ACETATE (BUROW'S SOLUTION)AXAAAB
ALUMINUM BROMIDEXXXDXX
ALUMINUM CHLORIDE (100%)B/72BAABC
ALUMINUM CHLORIDE (20%)DBAADC/72
ALUMINUM FLUORIDEA/72A/70AABA
ALUMINUM HYDROXIDEA/72A/120AAAA
ALUMINUM NITRATEA/72A/120AABA
ALUMINUM PHOSPHATEXXAAXA
ALUMINUM POTASSIUM SULFATE (ALUM)DA/120AADB
ALUMINUM SULFATEA/120AAAAA
ALUMSAXAXAA
AMINESDC/70B/120XAA
AMMONIA 10%AXA/72AA/72A
AMMONIA NITRATEDAAACA
AMMONIA, ANHYDROUSA/72B/120A/70DA/70A
AMMONIA, GAS, COLDXABDXX
AMMONIA, GAS, HOTXXXXXX
AMMONIA, LIQUIDSB/72C/70A/70ADA
AMMONIUM ACETATEAXAA/72AA
AMMONIUM BIFLUORIDEXA/120AABB/72
AMMONIUM CARBONATEA/72AAABB
AMMONIUM CASEINATEXXXXXA
AMMONIUM CHLORIDEBAAACC
AMMONIUM DICHROMATEXXXDAD
AMMONIUM FLUORIDEXXAADD
AMMONIUM HYDROXIDEAA/70AABB
AMMONIUM NITRATEA/72A/70AABA
AMMONIUM NITRITEXXA/70AXA
AMMONIUM OXALATEXXAXXA
AMMONIUM PERSULFATEDA/120AACA
AMMONIUM PHOSPHATE, DIBASICC/72A/120AABA
AMMONIUM PHOSPHATE, MONOBASICBAAXBC
AMMONIUM PHOSPHATE, TRIBASICBCAXBB
AMMONIUM SULFATEA/72A/70AABA
AMMONIUM SULFIDEXXXA/72BB
AMMONIUM SULFITEA/72XA/72XDB
AMMONIUM THIOSULFATEXAXXAA
AMYLA/120B/120BABA
AMYL ACETATEB/120DBA/120BA
AMYL ALCOHOLA/72B/120BABA
AMYL BORATEXXXXXX
AMYL CHLORIDEDXDADA
AMYL CHLORIDECDDADA
AMYL CHLORONAPHTHALENEXXXXXX
AMYL NAPHTHALENEXXXXXX
ANILINEA/120AA/72A/72CB
ANILINE DYESXXXXBB
ANILINE HYDROCHLORIDEDDDA/100DD
ANILINE OILAXB/72A/150BA
ANIMAL FATSXXAAAA
ANISE OILXXXXXA
ANISOLE (METHYLPHENYL ETHER)XXXXBB
ANSUL ETHERXXXXXX
ANTIFREEZEDXAABA
ANTIMONYDXAADA
ANTIMONY PENTACHLORIDEXXXXAA
ANTIMONY TRICHLORIDEDAAABA
ANTIMONY, PLATING SOLUTIONSDXAA/72XA
AQUA REGIA (80% HCI, 20% HNO3)DB/70B/72A/70DD
AROCHLOR 1248A/72C/70DXAX
AROMATIC HYDROCARBONSXCDXAA
ARSENICAXAXCA
ARSENIC ACIDC/72B/120AADA
ARSENIC TRICHLORIDE (ARSENOUS CHLORIDE) (BUTTER OF ARSENIC)XXXXDD
ARSENIC, PLATING SOLUTIONSDXAXXA
ASKARELXXXXXA
ASPHALTAA/70AAAA
ASPHALT SEALERAXAAAA
ASTM REF #1 OIL (HIGH ANILINE)XXXXAA
ASTM REF #2 OIL (MEDIUM ANILINE)XXXXAA
ASTM REF #3 OIL (LOW ANILINE)XXXXAA
ASTM REF #4 OIL (HIGH ANILINE)XXXXAA
ASTM REFERENCE FUEL AXXXXAA
ASTM REFERENCE FUEL BXXXXAA
ASTM REFERENCE FUEL CXXXXAA
AVIATION GASOLINEXXXXAA
BARBEQUE SAUCE (WATERS,OILS, SPICES)XXXAXA
BARIUM CARBONATEA/72B/120AADA
BARIUM CHLORIDEAAAADB
BARIUM CYANIDEA/72BDXCA
BARIUM HYDROXIDEA/72B/120AADA
BARIUM NITRATEA/72B/120AABA
BARIUM SULFATEA/72AAADA
BARIUM SULFIDEA/72B/120AADB
BAY OILXXXAXA
BEERA/72A/120A/72AAA
BEET SUGAR LIQUIDSAA/70A/72AAA
BEET SUGAR LIQUORSXXXXAA
BENZALDEHYDEA/72A/70DA/70AA
BENZENEA/72DBABB
BENZENESULFONIC ACIDDAB/70ADB
BENZOIC ACIDDA/70AABB
BENZOLDC/70DA/70BA
BENZYLB/72DAAAA
BENZYL ACETATEXXXXAA
BENZYL ALCOHOLDXAABA
BENZYL BENZOATEXXXXAB
BENZYL CHLORIDE (CHLOROTOLUENE)A/120XDADB
BENZYL DICHLORIDE (BENZAL CHLORIDE)XXXXDA
BIPHENYL (DIPHENYL)XXXXAX
BLACK SULFATE LIQUORXXXXDA
BLAST FURNACE GASXXXXXX
BLEACH SOLUTIONSXBBADB
BLOODXAAAAA
BONE OILXXAAXA
BORAX (SODIUM BORATE)AA/120BACA
BORDEAUX MIXTUREXXXXDA
BORIC ACIDBAAABA
BRAKE FLUID, NON-PETROLEUM BASEBXDXAA
BRASSABAACA
BRASS, PLATING SOLUTIONSAXAAXA
BREWERY SLOPXXXXXA
BRINEXXA/70ACA
BROMINEDDB/72A/150DD
BROMINE TRIFLUORIDEXXDXDB
BROMINE TRIFLUORIDEXADXDB
BROMINE WATERXXDADD
BROMINE WATERXXDADB
BROMINE, ANHYDROUSDXDA/150DD
BROMOBENZENEXXDADB
BROMOCHLOROMETHANEXXXXDB
BROMOTOLUENEXXXXDA
BRONZEAXAXCA
BRONZE, PLATING SOLUTIONSAXAXXA
BRONZING LIQUIDXXXXXA
BUNKER OILXXXXAA
BUNKER OIL (FUEL) #5,#6 & C HYDROCARBONSXXXXAA
BUTADIENEC/72DDAAA/72
BUTANEA/120C/70BAAA
BUTTERXXAAAA
BUTTERMILKB/72A/70AAAA
BUTYLDAA/70AAA
BUTYL ACETATEAC/70B/70AAA
BUTYL ACETYL RICINOLEATEXXXXAA
BUTYL ACRYLATEXXDA/70XX
BUTYL ALCOHOLB/72XA/70AAA
BUTYL AMINEA/120XBB/70AA
BUTYL BENZOATEXXXXBB
BUTYL BUTYRATEXXXXAA
BUTYL CARBITOLXXXXXX
BUTYL CELLOSOLVEXXXBXX
BUTYL CHLORIDEXXDAA/70A
BUTYL ETHERA/120XDA/100AA
BUTYL OLEATEXXXXXX
BUTYL PHTHALATEA/120XB/120B/72B/120B/120
BUTYL STEARATEXXXA/100BB
BUTYLENE (BUTENE)B/72B/70BAAA
BUTYRALDEHYDE (BUTANAL)DXDBAA
BUTYRIC ACIDDXAABA
BUTYRIC ACID, AQUEOUSC/72DAAAB
BUTYRIC ANHYDRIDEXXXXAA
BUTYRONITRILEXXXXXX
CADMIUMDXAACA/140
CADMIUM, PLATING SOLUTIONSAXAAXX
CALCIUM ACETATE HYDRATEXXXXDB
CALCIUM BISULFATEXXXXXX
CALCIUM BISULFIDEAB/70AACB
CALCIUM BISULFITEBXAADA
CALCIUM CARBONATE (CHALK)AB/70AACA
CALCIUM CHLORIDEA/72B/70AACC
CALCIUM HYDROXIDE (SLAKED LIME)A/120A/120AACA
CALCIUM HYPOCHLORITEDAAACA
CALCIUM NITRATEA/72A/70AABB
CALCIUM OXIDEBXAADA
CALCIUM SILICATEXXXXAA
CALCIUM SULFATEDB/70AABA
CALCIUM SULFIDEXXA/120AAB
CALGONAXAXXA
CANE JUICEAXB/72BBA
CANE SUGAR LIQUORSXXAAAA
CAPRYL (OCTANOL)XXXXAA
CAPRYLIC ACID (OCTANOIC ACID)XXXA/175AA
CARBAMATEXXXXXX
CARBITOLXXCABB
CARBON BISULFIDEAXDABB
CARBON DIOXIDEA/72A/70AAAA
CARBON DIOXIDE, WETA/72XA/72AA/72A/72
CARBON DISULFIDEB/72C/70DA/70AB
CARBON MONOXIDEA/72A/120AAAA
CARBON TETRACHLORIDE (TETRACHLOROMETHANE)DDB/70ADA
CARBONATED WATERAAAACA
CARBONIC ACIDA/72B/120AADA
CASEIN (A PHOSPHOPROTEIN)XXXXBB
CASTOR OILAXAAAA
CELLOSOLVEAXAABB
CELLOSOLVE ACETATEXXAA/120BA
CELLULOSE ACETATEXXXXBA
CELLULUBEXXXXBA
CHLORIC ACIDDXB/72ADD
CHLORINATED GLUEXXXXDA
CHLORINATED LIME - 35% BLEACHXXXXXA
CHLORINE DIOXIDEXXDADD
CHLORINE TRIFLUORIDEXXDXDA
CHLORINE WATERDXDBDD
CHLORINE, ANHYDROUS LIQUIDDDDADD
CHLORINE, DRYDDBADD
CHLORINE, WETC/72B/70DADB
CHLOROACETIC ACIDDXC/72A/72DA/72
CHLOROACETONEXDDXDB
CHLOROBENZENE (MONO)DDBA/70DB
CHLOROBROMOMETHANECADXDB
CHLOROBUTADIENE (CHLOROPRENE)XXDXDA
CHLORODODECANEXXDXDX
CHLOROFORMACDADA
CHLOROSULFONIC ACIDDDDDCB/120
CHLOROTHENE® (CHLORINATED SOLVENTS)XXXADA
CHLOROTOLUENEXXDXDB
CHOCOLATE SYRUPAXA/120XAA
CHROMEDXAACA
CHROME PLATING SOLUTIONSDXAACA
CHROMIC ACID (5%)DAA/70ACA
CHROMIC ACID (50%)DDB/140ACB
CHROMIUM ALUMAXXXXX
CIDERABAXBA
CINNAMON OILXDDXXA
CITRIC ACIDA/72AAACA
CITRIC OILSAAAACA
CLOROX® (BLEACH)AXDAAA
CLOVE OILXXBXBA
COBALT CHLORIDE (2N)XXAXDX
COCONUT OILXAA/72ABA
COD LIVER OILXXA/72AAA
COFFEEAXAXAA
COKE OVEN GASXXXAXX
COPPERDXAACA/150
COPPER ACETATEXXXADC
COPPER CHLORIDEDXAADD
COPPER CYANIDEDB/120AADA
COPPER FLUOBORATE (FLUOROBORATE)XXXXDD
COPPER FLUORIDEXXXXDD
COPPER NITRATEDB/120AADA
COPPER NITRATE HEXAHYDRATEDXAADA
COPPER SULFATEDXAADA
COPPER SULFATE (5%)DA/120AADA
COPPER, PLATING SOLUTIONSAXAAXX
CORN OILAAAABB
COTTON SEED OILBAAAAA
CREAMAXAXAA
CREOSOTE OILDCCXBB
CREOSOTE, WOOD-TARDXDA/72BB
CRESOLSDXDA/150BA
CRESYLIC ACIDDDCA/150CA
CROTONALDEHYDEXXXXAA
CRUDE OILXXB/150A/120AA
CUMEME (ISOPROPYLBENZENE)XXXXBB
CUPRIC ACIDDXA/72XDB/12
CYANIC ACIDXXXXXA
CYCLOHEXANEAB/70C/70AAA
CYCLOHEXANOLBDB/70A/150CB
CYCLOHEXANONEADDB/70BB
DECAHYDRONAPHTHALENE (DECALIN®)XXXA/72XX
DECALIN (DEKLIN)XXB/120A/175XX
DECANEXXA/70AXX
DENATURED ALCOHOLXXAAAA
DETERGENTSA/72XAAAA
DEVELOPING FLUIDSXXXXXA
DEXTROSEXXXXAA
DIACETONE ALCOHOLAB/72BA/70AA
DIBENZYL ETHERXXXCBB
DIBENZYL SEBACATEXXXXXX
DIBUTYL AMINEXXDBXX
DIBUTYL ETHERXXDA/20BB
DIBUTYL PHTHALATEAXBDAA
DIBUTYL SEBACATE (DBS)XXB/72DXA
DICHLORO ISOPROPYL ETHERXXDXXX
DICHLORO-ISOPROPYL ETHERXXDXDX
DICHLOROBENZENEDXC/72AB/72B/72
DICHLOROBUTANEXXXXDB
DICHLOROETHANEA/72XDAB/72B
DICYCLOHEXYLAMINEXXXXXX
DIESEL FUELAXB/70AAA
DIESEL FUEL (20, 30, 40, 50) OILAAB/70AAA
DIETHANOLAMINE (DEA)AXAXXA
DIETHYL BENZENEXXXXXX
DIETHYL CARBONATEXXXXXX
DIETHYL ETHERA/72XDA/70BB
DIETHYL PHTHALATE (DEP)XXXXAA
DIETHYL SEBACATEXXA/120A/120AA
DIETHYLAMINEADAA/70BB
DIETHYLBENZENEXXXXXX
DIETHYLENE ETHER (DIOXANE)BXDA/72BA
DIETHYLENE GLYCOLA/72B/120AAAA
DIETHYLENE TRIAMINEXXXXAA
DIISOBUTYL KETONEXXXXAA
DIISOBUTYLENEXXA/120ABB
DIISODECYL ADIPATE (DIDA)XXXXXX
DIISODECYL PHTHALATE (DIDP)XXXXXX
DIISOOCTYL ADIPATE (DIOA)XXXXAA
DIISOOCTYL PHTHALATE (DIOP)AXXXAA
DIISOOCTYL SEBACATE (DIOS)XXXXXX
DIISOPROPYL BENZENEXXXXXX
DIISOPROPYL KETONEXXXAXA
DIMETHYL ANILINEAXAA/70AB/120
DIMETHYL ETHERXXXXBB
DIMETHYL FORMAMIDE (DMF)AAADAA
DIMETHYL PHTHALATECXAA/70AA
DIMETHYL SULFATEXXXA/72XX
DIMETHYL SULFIDEXXXXAA
DINITROTOLUENE (DNT)XXXCXA
DIOCTYL PHTHALATE (DOP)AXXA/72AA
DIOCTYL SEBACATEXXXXAA
DIOXANEAXC/120XAA
DIOXOLANEXXXCXX
DIPENTENE (LIMONENE)XXXXAA
DIPHENYLXXDA/120AA
DIPHENYL OXIDEXXDABA
DIPROPYLENE GLYCOLXXAAXX
DOWTHERM OILAXBXCA
DRY CLEANING FLUIDSXXDAAA
DYESAXXXBA
EPICHLOROHYDRINAXACDA
EPSOM SALTS (MAGNESIUM SULFATE)A/72A/120AAAA
ETHANEDXCAAA
ETHANOLAMINEAXBCBA
ETHERADCA/70AA
ETHLYENE OXIDEA/72XDAAA
ETHLYENE TRICHLORIDE (TRICHLOROETHENE)B/72XDADA
ETHYLA/72BAABA
ETHYL ACETATEA/120CAABA
ETHYL ACETOACETATE (ACETOACETIC ESTER)XXAA/70AA
ETHYL ACRYLATEXXDCAA
ETHYL ALCOHOL (ETHANOL)A/72XAABA
ETHYL BENZENEXXDCAB
ETHYL BENZOATEXC/120B/70DAA
ETHYL BROMIDE (BROMOETHANE)XXXXAA
ETHYL BUTYRATEAXBXBA
ETHYL CELLOSOLVEXXXXXX
ETHYL CELLULOSE (ETHOCEL)BXDXBB
ETHYL CHLORIDEA/72C/70DADA
ETHYL CHLOROCARBONATEXXXXDX
ETHYL CHLOROFORMATEXXDXDX
ETHYL ETHERA/72DC/70B/170BA
ETHYL FORMATEXXXXCB
ETHYL MERCAPTAN (ETHANETHIOL)XXXXBB
ETHYL OXALATEXXXXAX
ETHYL PENTACHLOROBENZENEXXDXDX
ETHYL PROPIONATEXXXXAA
ETHYL SILICATEXXXXBA
ETHYL SULFATEXXXXXD
ETHYLENEXXXXAA
ETHYLENE (ETHENE)XXXXAA
ETHYLENE BROMIDEXXDABA
ETHYLENE CHLORIDEADC/70ABA
ETHYLENE CHLOROHYDRINDDDA/70BB
ETHYLENE DIAMINEDAAB/70AA
ETHYLENE DIBROMIDE (ETHYLENE BROMIDE)XXDADB
ETHYLENE DICHLORIDEA/72DDABA
ETHYLENE GLYCOLAAAABA
ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER (BUTYL CELLOSOLVE)XXXXAA
ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATEXXXXAA
ETHYLENE OXIDEA/72AC/125A/70DA
ETHYLENE TRICHOLORIDEXXDADA
ETHYLIDENE CHLORIDEXXXXDA
FATTY ACIDSA/72DB/140ABA
FERRIC CHLORIDEAA/70AADD
FERRIC HYDROXIDEXXXXXA
FERRIC NITRATEA/72A/120AADA
FERRIC SULFATEA/72A/120AADA
FERROUS CHLORIDEDA/120AADD
FERROUS SULFATEDA/120AADA
FISH OILXXXXAA
FLUORINATE CYCLIC ETHERSXXDXDX
FLUORINEDXDA/72DA
FLUORINE, LIQUIDDCDA/72AA
FLUOROBENZENEXXDXDX
FLUOROBORIC ACIDDA/120AADB
FLUOROCARBON OILSXDDXDA
FLUOROLUBEXXDXAA
FLUOSILICIC ACIDDAAA/72DB
FORMALDEHYDE (FORMALIN)DAAA/120AA
FORMIC ACIDDDAADA
FREON 11DCDACA
FREON 112XXXXDX
FREON 113XXDADA
FREON 114XXDACA
FREON 114B2XXXXDX
FREON 12, WETA/72A/70BAAA
FREON 13XXDAAA
FREON 13 B1XXXXDX
FREON 142BXXXXDX
FREON 15XXXXDX
FREON 152AXXXXDX
FREON 21XXDADX
FREON 218XXXXDX
FREON 22BXDADA
FREON 31XXXXDX
FREON 32XXXXDX
FREON 502XXXXDX
FREON BFXXXXDX
FREON C316XXXXDX
FREON C318XXXXDX
FREON MFXXXXDX
FREON T-P35XXXXDX
FREON T-WD602XXXXDX
FREON TAXXXXDX
FREON TCXXXXDX
FREON TFDXDBDA
FREON TMCXXXXDX
FRUIT JUICEAABAAA
FUEL (1, 2, 3, 5A, 5B, 6) OILABAAAA
FUEL OILA/72BAAAA
FUMARIC ACIDXXXXXX
FURAN (FURFURAN)XXCDAA
FURAN RESINXDDDAA
FURFURAL (ANT OIL)BDDB/120AA
FURFURYL ALCOHOLXXXA/72AA
GALLIC ACIDAAAA/70AB
GASOLINE, LEADEDA/120XDAAA
GASOLINE, UNLEADEDA/120XDAAA
GELATIN (GELATINE)A/72A/120AAAA
GINGER OILXXXAXD
GLUCOSEAA/120AAAA
GLUE P.V.A.A/72A/70AABA
GLYCERIN (GLYCERINE) (GLYCEROL)A/72AAAAA
GLYCOLIC ACIDXA/120AA/70XX
GLYCOLSB/70XAABB
GOLDAXAACA/150
GOLD MONOCYANIDEXXXAXA
GOLD, PLATING SOLUTIONSA/72XAAXA
GRAPE JUICEABAABA
GREASEAXAAAA
GREEN SULFATE LIQUORB/72XAXBA
HALOWAX OILXXXXDX
HEPTANALXXAXAA
HEPTANEAXB/70AAA
HEXANALXXXXAA
HEXANEBDB/70AAA
HEXYLAAA/70AAA
HEXYL ALCOHOL (HEXANOL)AXA/72AAA
HONEYABAAAA
HYDRAULIC OILS, PETROLEUMA/72CDAAA
HYDRAULIC OILS, SYNTHETICA/72ADAAA
HYDRAZINE (DIAMINE)XXCA/120AA
HYDROBROMIC ACIDDXBADD
HYDROCHLORIC ACID (20%)DAB/120ADD
HYDROCHLORIC ACID (37%), COLDDB/120CADD
HYDROCHLORIC ACID (37%), HOTDB/120DADD
HYDROCYANIC ACIDBA/120AAAA
HYDROFLUORIC ACID (20%)C/72BAADD
HYDROFLUORIC ACID (50%)DA/70B/70ADD
HYDROFLUORIC ACID (75%)DC/70B/70ADD
HYDROFLUORIC ACID (CONCENTRATED), COLDDDDADD
HYDROFLUORIC ACID (CONCENTRATED), HOTDDDADD
HYDROFLUOSILICIC ACID (100%)DXDA/72DD
HYDROFLUOSILICIC ACID (20%)DB/120AADD
HYDROGEN FLUORIDEXXA/70XDD
HYDROGEN GASA/120A/120AAXX
HYDROGEN PEROXIDEDXA/70A/70AA
HYDROGEN PEROXIDE (10%)C/72AAAAB
HYDROGEN PEROXIDE (50%)DXB/72A/72AA/120
HYDROGEN SULFIDE, AQUEOUSC/72AA/72ABA
HYDROGEN SULFIDE, DRYDAAABB
HYDROGEN SULFIDE, WETCAAADA
HYDROQUINONEDAAAAB
HYDROXYACETIC ACID (70%)XXXADB
HYPOCHLOROUS ACIDXXAADD
INDIUMDXAXCA
INKCXAACA
IODINE PENTAFLUORIDEXXXXXX
IODINE, IN ALCOHOLCDAA/150DD
IODOFORMXXXABB
IRONDXAACA
IRON, PLATING SOLUTIONSXXAAXA
ISOAMYL ACETATEXXXXAA
ISOAMYL BUTYRATEXXXXAA
ISOBUTYLA/72A/120A/70ABA
ISOBUTYL ACETATEXXXXAA
ISOBUTYL ALCOHOLA/72XA/70ABA
ISOBUTYL CHLORIDEXXXXDB
ISOBUTYRIC ACIDXXXXAX
ISODODECANEXXXXBB
ISOOCTANE (TRIMETHYLPENTANE)A/72BA/120A/70AA/70
ISOPHORONEXXXXAA
ISOPROPYLDAAAAA
ISOPROPYL ACETATEB/72B/70ADBA
ISOPROPYL ALCOHOLB/72XA/72A/140BA
ISOPROPYL AMINEXXXXXA
ISOPROPYL CHLORIDEXXDXDA
ISOPROPYL ETHERA/72BB/70DAA
ISOTANEDXDADX
JET FUEL (JP1, JP2, JP6)A/72XDAAA
JET FUEL (JP3, JP4, JP5)CDA/72BAA
KEROSENEAC/70B/72AAA
KETCHUP (CATSUP)AXAXDA
KETONESA/120C/70DA/70BA
LACQUER SOLVENTSA/72ACDAA
LACQUER THINNERSA/72XDDAA
LACQUERSA/72ACDAA
LACTIC ACIDBAAA/70CA
LARDA/72ABAAA
LATEX - WATER BASEA/72XAAAA
LAVENDER OILXXXXXX
LEADDXAACC
LEAD ACETATEAAAADB
LEAD CHLORIDEXXXXDB
LEAD NITRATEXXAADB
LEAD SULFAMATEB/72A/70AACC
LEAD, PLATING SOLUTIONSXXAAXX
LEMON OILXXXAAA
LIGROINDAB/175ADA
LIMEA/72ABACA
LIME BLEACHXXBXDA
LIME SULFURB/70XAADA
LIME, SODA (SLAKED LIME & SODA ASH)A/72XAADA
LINDOL (TRICRESYLPHOSPHATE)A/120XA/72DDB
LINOLEIC ACIDXAAAAA
LINSEED OILA/72DAAAA
LIQUEFIED PETROLEUM GASXXDXXX
LITHIUM CHLORIDEXXA/72A/72DA/72
LITHIUM HYDROXIDEXXXXDB
LUBRICANTSA/72DA/72AA/120A/120
LUBRICANTS, PETROLEUMAXBAAA
LUBRICATING OILS, PETROLEUMA/72CCAAA
LYEA/70XAA/150XA
MAGNESIUM BISULFATEA/72XA/72XDA/72
MAGNESIUM CARBONATEXBAADA
MAGNESIUM CHLORIDEA/72AAADD
MAGNESIUM HYDROXIDE (MILK OF MAGNESIA)B/72A/120AADA
MAGNESIUM NITRATEA/72A/120AADA
MAGNESIUM OXIDEXXXXBA
MAGNESIUM SULFATEA/72A/120BADA
MALEIC ACIDAABABA
MALEIC ANHYDRIDEXDDAAA
MALIC ACID (APPLE ACID)AB/120BABA
MANGANESE SULFATEA/72XBAB/72B/12
MAPLE SUGAR LIQUORS (SUCROSE)XXXXXA
MASHAAXXAA
MAYONNAISEADAADA
MELAMINEAXAXXD
MERCURIC CHLORIDEDXAADD
MERCURIC CHLORIDE (DILUTE)DAAADD
MERCURIC CYANIDEA/120AAADA
MERCUROUS NITRATEXXAADB
MERCURYA/120AAACA
MESITYL OXIDEB/120XAXAA
METHANEAXBAAA
METHANOL (METHYL ALCOHOL)B/72A/70A/120ABA
METHYLB/72A/70AABB
METHYL ACETATEA/120XCBAA
METHYL ACETONEAXDDAA
METHYL ACRYLATEXXDBXA
METHYL ALCOHOLB/72XA/72ABA
METHYL AMYL ACETATEXXXXAA
METHYL BROMIDEB/72C/70DADA
METHYL BUTYL KETONEDXDDAA
METHYL BUTYRATEXXXXAA
METHYL CELLOSOLVECXBAAB
METHYL CHLORIDEB/72DDADA
METHYL CYCLOPENTANEXXXXXX
METHYL DICHLORIDECXDDDX
METHYL ESTERAADXAA
METHYL ETHYL KETONE (MEK)A/72DC/125DBA
METHYL FORMATEDXXAAB
METHYL IODIDEXXXXDA
METHYL ISOBUTYL KETONE (MIBK)B/120CADBB
METHYL ISOPROPYL KETONEADCXAA
METHYL METHACRYLATEXXABBA
METHYL OLEATEXXXXXX
METHYL SALICYLATE (BETULA OIL)XXBBAX
METHYLACRYLIC ACIDXXXXXX
METHYLAMINEXA/70A/120CBA
METHYLENE BROMIDEXXXXDA
METHYLENE CHLORIDEC/72DDBDA
MILKAAAAAA
MINERAL OILABBAAA
MINERAL SPIRITSAXBXAA
MOLASSESA/72AAAAA
MONOCHLOROACETIC ACIDDXAB/72DA/72
MONOCHLOROBENZENEDXDA/150DA
MONOETHANOLAMINEACDDBA
MONOMETHYL ANILINEXXCXXX
MONOMETHYLETHERXXXXXX
MONOVINYL ACETYLENEXXXXXX
MORPHOLINEA/72XB/12A/72A/72A/72
MOTOR OIL, PETROLEUM BASEAXA/72BAA
MOTOR OIL, SYNTHETIC BASEAXBBAA
MUSTARDAAAABA
N-BUTYL ACETATEXXXXAA
N-HEXALDEHYDEXXXXAA
N-HEXENE-1XXXXXX
N-OCTANEXXDAXX
N-PROPYL ACETATEXXDAAA
N-PROPYL NITRATE (NPN)XXXXAX
NAPHTHAAA/70CAAA
NAPHTHALENE (TAR CAMPHOR)A/72BBABA
NAPHTHENIC ACIDXXXXBA
NAPHTHOIC ACIDXXXXBA
NATURAL GASXAAXAA
NEATSFOOT OILXXXXAA
NEVILLE ACIDXXXXXX
NICKELDXAACA/70
NICKEL ACETATEXXAABA
NICKEL CHLORIDEC/72AAADB
NICKEL NITRATEA/72XAADA
NICKEL SULFATEA/72AAADA
NICKEL, PLATING SOLUTIONSAXAAXX
NITER CAKEA/72XAADC
NITRIC ACID (20%)DCB/70ADA
NITRIC ACID (5-10%)DAA/120A/120DA
NITRIC ACID (50%)DB/70B/70A/125DA
NITRIC ACID (CONCENTRATED)DADA/125DA
NITRIC ACID, RED FUMINGDXDDDA
NITROBENZENEB/72C/70B/70A/70CB
NITROETHANEXXCDAA
NITROGEN TETROXIDEXXDCDA
NITROGEN, GASXXAAAA
NITROMETHANEB/72ACA/120AA
NITROUS ACIDXXDADB
NITROUS OXIDECXADBD
O-DICHLOROBENZENEXXBA/150DB
OCTACHLOROTOLUENEXXDXDX
OCTADECANEXXXXXX
OCTYLAAXXAA
OCTYL ALCOHOLAXXXAA
OLEIC ACIDAAAAAA
OLEUMDDDDDA
OLEUM SPIRITSXDDDDB
OLIVE OILA/72A/70ABAB
ORANGE OILXC/70AAAA
OXALIC ACID, COLDB/120AAA/120BB
OXYGEN, 200°-400°FDXDAAA
OXYGEN, COLDB/70XCAAA
OZONEDDDABA
PAINT THINNER, DUCOAXDXAA
PALM OILXAXAAA
PALMITIC ACIDAXAACA
PARAFFINA/72XAAAA
PEANUT OILXAAAAA
PENTACHLOROETHANE (PENTALIN)XXXXDA
PENTACHLOROPHENOL (PCP)XXXXAA
PENTANEA/72DDAAB
PEPPERMINT OILXXXADA
PERCHLORIC ACIDDBCA/120DB
PERCHLOROETHYLENE (TETRACHLORETHYLENE)C/72DDADA
PETROLATUMDAAABA
PETROLEUM, >250°FDC/70XXAA
PETROLEUM, 32-250°F (CRUDE OIL)AC/70A/70A/200AA
PHENOL (CARBOLIC ACID)DXBA/70BA
PHENYL ETHYL ETHERXXXCXX
PHENYL HYDRAZINEXXXDAX
PHENYL SULFONIC ACIDXXXXBB
PHENYLBENZENEXXXXXX
PHORONEXXXXXX
PHOSPHORIC ACID (20%)DAAADA
PHOSPHORIC ACID (40%-100%)CXAADB
PHOSPHORIC ACID (50%)DXA/120ADA
PHOSPHORIC ACID (TO 40%)B/72B/70A/120BCD
PHOSPHORIC ACID CRUDEB/72B/70B/120ACB
PHOSPHOROUS TRICHLORIDE (PHOSPHORUS TRICHLORIDE)XBDADA
PHOSPHORUSXXAA/72BA/72
PHOTOGRAPHIC DEVELOPERDAAACA
PHTHALIC ACIDB/72XAABB
PHTHALIC ANHYDRIDEXXDAAA
PICKLING SOLUTIONXXXXXX
PICRIC ACID (CARBOZOATIC ACID)C/72AB/70A/70CD
PINE OILADBAAA
PINENEXXXXXX
PIPERIDINEXXXXXX
POLYVINYL ACETATE EMULSIONXXB/70AXX
POTASH (POTASSIUM CARBONATE)AA/70AACA
POTASSIUM ACETATEXXAADB
POTASSIUM BICARBONATEA/72DABCB
POTASSIUM BROMIDEA/72AAACA
POTASSIUM CARBONATEA/70XAACA
POTASSIUM CHLORATEC/72A/70AABA
POTASSIUM CHLORIDEA/72AAABC
POTASSIUM CHROMATEBAABAB
POTASSIUM CUPRO CYANIDEXXAAXX
POTASSIUM CYANIDE SOLUTIONSA/72XAADA
POTASSIUM DICHROMATEB/72AAAAA
POTASSIUM FERRICYANIDEB/72XA/72AB/12B/72
POTASSIUM FERROCYANIDEB/72XAAB/72B
POTASSIUM HYDROXIDEC/72AAA/150DA
POTASSIUM HYPOCHLORITEB/72XDADD
POTASSIUM IODIDEA/72XAABB
POTASSIUM NITRATEB/72AAAAB
POTASSIUM OXALATEXXXXB/72B/72
POTASSIUM PERMANGANATEDABABB
POTASSIUM SULFATEA/72A/120AABA
POTASSIUM SULFIDEAXAADB
PRODUCER GASXXXXXX
PROPANE, LIQUIFIED (LPG)A/72XB/70B/20AA
PROPYLDA/120AAAA
PROPYL ACETATEXXCA/70AA
PROPYL ALCOHOLDXAAAA
PROPYL NITRATEXXCDBA
PROPYLENEXXAAAA
PROPYLENE GLYCOLAB/70AAAA
PROPYLENE OXIDEXXA/70DBA
PYDRAULSA/70XXXXA
PYRANOLXXXXXX
PYRIDINEC/72B/70CDBB
PYROGALLIC ACIDXXAAXA
PYROLIGNEOUS ACIDXXAABA
PYRROLEXXXXXX
RADIATIONXXXXXX
RAPE SEED OILXDDAXA
RED OILXXXXXX
RESORCINALDXA/72XXX
ROSIN OILA/72B/120AAAA
ROSINSA/72B/70AXAA
RUBBER LATEX EMULSIONSXXXXAA
RUMAXAXXA
RUST INHIBITORSXXAXXA
SAL AMMONIACXXAADB
SALAD DRESSINGAXAXBA
SALICYLIC ACIDA/72DAAAB
SEA WATERA/120A/120AADC
SESAME SEED OILXXAAAA
SEWAGEXXAABA
SHELLAC, BLEACHEDA/72A/70AXAA
SHELLAC, ORANGEA/72A/70AXAA
SILICATE ESTERSXXXXXX
SILICONEA/72XAAAA
SILICONE GREASESXXXXXX
SILICONE OILA/72AAABA
SILVERAXAACA
SILVER BROMIDEXAXXDB
SILVER CHLORIDEXXAXXX
SILVER CYANIDEXXAADA
SILVER NITRATEA/72AAADA
SILVER, PLATING SOLUTIONSA/72XAAXA
SKYDROL 500CXXXXA
SKYDROL 7000CXXXXA
SKYDROL HYDRAULIC FLUID® (PHOSPHATE ESTER)DXXXXA
SOAP SOLUTIONSA/72AAACA
SODIUM ACETATEB/72AAABB/72
SODIUM ALUMINATEA/72XAACA
SODIUM BENZOATEB/72XA/120A/120A/72X
SODIUM BICARBONATEAAAAAA
SODIUM BISULFATEA/72A/120AADA
SODIUM BISULFITEC/72A/120AAAA
SODIUM BORATEA/72A/120A/140ACB
SODIUM BROMIDEB/72XAACB
SODIUM CARBONATE (SODA ASH)B/72B/120AACA
SODIUM CHLORATEDB/120AABA
SODIUM CHLORIDEA/72A/120AACC
SODIUM CHROMATECXAAAA
SODIUM CYANIDEA/72A/120AADA
SODIUM DICHROMATEXXAACB
SODIUM FERROCYANIDEXXAAAB
SODIUM FLUORIDEBXAABB
SODIUM HYDROSULFITEAXXXAX
SODIUM HYDROXIDE (BDAADA
SODIUM HYDROXIDE (20%)ADAADA
SODIUM HYDROXIDE (50% SOLUTION)ADACDB
SODIUM HYDROXIDE (80% SOLUTION)CDACDD
SODIUM HYPOCHLORITEDXDADD
SODIUM HYPOCHLORITE ( <20%)DAAADC
SODIUM HYPOSULFATEXXXXDA
SODIUM METAPHOSPHATEA/72A/70A/72ACA
SODIUM METASILICATEXXAABA
SODIUM NITRATEA/72AAAAA
SODIUM PERBORATEB/71A/70AADA
SODIUM PEROXIDEA/72ABABB
SODIUM PHOSPHATEA/70XAADB
SODIUM PHOSPHATE, TRIBASIC (TSP)A/72XAADB
SODIUM POLYPHOSPHATEA/72XAADB
SODIUM SILICATEA/72A/120AACA
SODIUM SULFATEAA/120AABA
SODIUM SULFIDEA/72A/120AADA
SODIUM SULFITEDXAAAA
SODIUM TETRABORATEAA/120AAAA
SODIUM THIOSULFATE (HYPO) (ANTICHLOR)BA/70AAAA
SORGHUMAXXXXA
SOY SAUCEAXXXAA
SOYBEAN OILAA/70BAAA
SPERM OILXXXAXA
STANNIC CHLORIDE (TIN CHLORIDE)B/72AAADD
STANNIC FLUOBORATEXXXXDA
STANNOUS CHLORIDEC/72XAADA
STARCHA/72BAXAA
STEAM TO 200°FDXXXAA
STEAM, 220°F-300°FDXXXAA
STEARIC ACIDA/120AB/72ABA
STODDARD SOLVENTAC/120A/70AAA
STYRENE (VINYL BENZENE)AXDAAA
SUCROSE SOLUTIONAXXXAA
SUGAR, LIQUIDSA/72XAAAA
SULFAMIC ACIDXXAAXB
SULFATE LIQUORSB/72A/120AABA
SULFITE LIQUORSXXBXDB
SULFURA/70XAAAA
SULFUR CHLORIDEA/72C/70CA/70BB
SULFUR DIOXIDEC/72AAADA
SULFUR HEXAFLUORIDEBBXXDX
SULFUR TRIOXIDEDXDCDB
SULFUR TRIOXIDE, DRYA/72C/70DCDB
SULFURIC ACID ( <10%)C/72A/70A/120ADC
SULFURIC ACID (10%-75%)DB/70A/72A/150DC
SULFURIC ACID (20% OLEUM)DXDDCB
SULFURIC ACID (98%-100%)DB/70C/72A/120DB
SULFURIC ACID (DILUTE)CAAADB
SULFUROUS ACIDDAAADB
SULFURYL CHLORIDEDXDABB
SYRUPXXAXAA
TALL OIL (LIQUID ROSIN) (TALLOL)XXAADB
TALLOWA/72AB/70XAA
TANNIC ACIDC/72AAADA
TANNING LIQUORSA/72A/70AAAA
TANNING OILXXAAAA
TAR, BITUMINOUSBXAXAA
TARTARIC ACIDB/120A/70AAAA
TERPINEOL (TERPILENOL)XXDB/120AA
TERTIARY BUTYL ALCOHOLXXBXXX
TERTIARY BUTYL CATECHOLXXXXCB
TERTIARY BUTYL MERCAPTANXXXXXX
TERTRAHYDRONAPHTHALENE (TETRALIN)AXDXAA
TETRABROMOMETHANEXXDXDX
TETRABUTYL TITANATE (TITANIUM BUTOXIDE)XXXXXX
TETRACHLOROETHANEC/72XCACA
TETRACHLOROETHYLENEA/72BDA/170DA
TETRAETHYL LEADXXAABA
TETRAHYDROFURAN (THF)AC/70CB/70XA
TETRALINXXDXAA
THIONYL CHLORIDECXBDCD
TINDXAACA
TIN SALTSXXAADD
TIN, PLATING SOLUTIONSXXAAXA
TITANIUM TETRACHLORIDEA/70XDBDB
TOLUENEA/70DDAAA
TOLUENE (TOLUOL)A/72C/70DAAA
TOLUENE DIISOCYANATEXXXXXX
TOLUIDINEXXXXAA
TOMATO JUICEA/72A/70AABA
TRANSFORMER OILA/72XB/70AAA
TRANSMISSION FLUID, TYPE AXXXXAA
TRIACETINXXXXBX
TRIARYL PHOSPHATEXXBAXX
TRIBUTOXY ETHYL PHOSPHATEXXXXXX
TRIBUTYL MERCAPTANXXXXXX
TRIBUTYL PHOSPHATE (TBP)XXBAAA
TRICHLOROACETIC ACID (TCA)CAB/140A/70DD
TRICHLOROBENZENESDXBDDA
TRICHLOROETHANEC/72XDB/150DA
TRICHLOROETHYLENEC/72DC/70ABB
TRICHLOROPROPANEXXDXDA
TRICRESYLPHOSPHATEA/120B/70BDDA
TRIETHANOLAMINE (TEA)A/70AA/70ABA
TRIETHYLALUMINUMXXXXXX
TRIETHYLAMINEA/72XCA/120XA
TRIETHYLBORANEXXXXXX
TRIMETHYLENE GLYCOLXXXXAA
TRINITROTOLUENEXXXXXX
TRIOCTYL PHOSPHATEXXXXXX
TRISODIUM PHOSPHATEAXAADB
TUNG OIL (WOOD OIL)XXAAAA
TURBINE OILACB/72AAA
TURPENTINEBDB/120AAA
UNLEADED GASOLINEA/120XDAAA
UREAAXAABB
URIC ACIDAXXXDB
URINEBXAABA
VALERIC ACIDXXXXAX
VANILLA EXTRACT (VANILLIN)XXXXXA
VARNISHAXAAAA
VEGETABLE JUICEXXXXDA
VEGETABLE OILA/72XA/72AAA
VINEGARAXAADA
VINYL ACETATEXXB/80ABA
VINYL CHLORIDE (CHLORETHYLENE)A/72XDBDA
WATER, ACID, MINEAXAADA
WATER, DEIONIZEDA/72XAAAA
WATER, DISTILLEDA/72XAAAA
WATER, DISTILLED, LAB GRADE 7A/72XAABA
WATER, FRESHA/72XAAAA
WATER, SALTA/120AAADC
WEED KILLERSAXXXDA
WHEYXXXABA
WHISKEY & WINESA/72XAAAA
WHITE LIQUOR (PULP MILL)A/72XXA/72BA
WHITE WATER (PAPER MILL)AXAXXA
WINESA/72BAADA
XYLENEA/120XBAAA
ZINCDXAACA
ZINC ACETATE, AQUEOUSXXXXDA
ZINC CARBONATEXXXXBB
ZINC CHLORIDEAXAADC
ZINC HYDROSULFITEXXAADA
ZINC SULFATEAXAADA
(MONO, DI, TRIBASIC)A/72AAADB

Terms and Conditions

You have selected an Allflo product based upon your own specific or particular application, specifications and/or needs. You are acknowledging that Allflo has no control over your use of the product and makes no representation regarding the suitability of any particular use for the product you are purchasing.

Except for any warranty specifically stated in our terms and conditions, Allflo assumes no liability for any results of your use of the product so purchased. Allflo Pump makes no specific recommendations or technical advice for your selection and/or ultimate use of the product to be purchased. Any information provided by Allflo on this web site, or any assistance, suggestions, or technical assistance given to you by Allflo or any agent thereof concerning dimensions, handling, installation, testing, storage, use or placement in service of any product is merely an accommodation for which Allflo shall have no liability unless expressly provided by Allflo in writing and signed by a Representative of the Company.